+84898822227 pnstore.authentic@gmail.com

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TRÊN WEBSITE

TRÊN GIAO DIỆN MÀN HÌNH MÁY TÍNH

(Hướng dẫn cụ thể như ảnh dưới đây)

Sau khi vào website PNSTORE ( http://store.piena.vn/ )ta sẽ thấy giao diện như thế này:

Sau đó bạn tiến hành mua sản phẩm theo các bước sau:

 

 

 

 

 

TRÊN GIAO DIỆN MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI

(Hướng dẫn cụ thể như ảnh dưới đây)

Sau khi vào website PNSTORE ( http://store.piena.vn/ )ta sẽ thấy giao diện như thế này:

Sau đó bạn tiến hành mua sản phẩm theo các bước như sau: